PROGRAM PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II

Vážení obchodní partneři, přinášíme Vám aktuální informace o možnostech podpory pro realizace projektů z oblasti odborného vzdělávání Vašich zaměstnanců.

 

PROGRAM PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II (DÁLE JEN POVEZ II) JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR A REALIZOVÁN ÚŘADEM PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY.

POVEZ II – 3. Výzva

Národní projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II je určen pro zaměstnavatele, kteří chtějí nabídnout svým zaměstnancům relevantní kurzy, které zajistí další rozvoj jednotlivých pracovníků a podpoří ekonomický růst celé společnosti.
Výhodou programu je rychlost schvalování (do 30 dnů od podání žádosti) a rychlost proplacení dotace (mzdy měsíčně, vzdělávání do 30 dnů od ukončení kurzu).
Podporovány jsou veškeré odborné kurzy. Kurzy lze individuálně kombinovat dle potřeb zaměstnavatele. Jednotliví zaměstnavatelé smí čerpat opakovaně až do 31. 12. 2022.
Vyberte si v naší Interaction Akademii libovolný počet kurzů v celkovém rozsahu 40 – 80 hodin (5-10 dní) a my Vám nezávazně připravíme kalkulaci nákladů a výpočet výše dotace! Rádi s Vámi žádost o dotaci připravíme a následně se postaráme i o bezproblémovou spolupráci s Úřadem práce, včetně podkladů pro školení, kontroly a zajištění veškerých povinných náležitostí. Program je určen pro podporu zaměstnanosti mimo hlavní město Praha- nesmí se jednat o zaměstnance provozoven na území Prahy. V případě zájmu Vám rádi zajistíme komplexní administrativní podporu včetně projektové kalkulace a konzultací na kontaktních
pracovištích ÚP ČR.

CO MŮŽETE ZÍSKAT? 

KOHO SE POVEZ II. TÝKÁ?

VÝHODY POVEZ II. ?

 

VÍCE INFORMACÍ ZDE