Projektování

3D virtuální navržení a procházení lakovny. Program 3D lakovna je nástroj, který pomáhá zákazníkům přenést plány na výstavbu, rozšíření či rekonstrukci lakovny do reálných představ.

Úvodem

3D návrhy a projektování lakoven

Na začátku se zrodí potřeba postavit či rekonstruovat lakovnu. Investor má svou představu o velikosti stavby s kapacitou lakovny i s ohledem na nárůst počtu zakázek a také o finančním rozpočtu. Po realizaci stavby či rekonstrukce často vznikají problémy nevhodným umístěním přípravného stání, místnosti pro míchání barev, nedostatečným poloměrem nájezdu do kabiny či přípravného stání atd. To má za následek navýšení manipulačního času. Některé tyto nedostatky jsou odstranitelné, ale za cenu vícenákladů, a jiné bohužel již nelze napravit vůbec.

Naším cílem je přinést finální řešení již při přípravné fázi stavby či rekonstrukce lakovny.