Legislativa

Legislativní nařízení

Společnost Interaction s.r.o. přísně dbá na dodržování všech legislativních nařízení, které se vážou k prodeji a zacházení s nebezpečnými látkami.

Tím, že naše společnost považuje za samozřejmost dodržování všech platných legislativních nařízení, minimalizuje tak možnost vzniku problémů, které mohou pro koncového uživatele vzniknout.

Bezpečnostní listy, technická dokumentace a prohlášení o shodě je možné si k jednotlivým produktům vyžádat.

Samozřejmostí je poradenský servis v této složité a nepřehledné oblasti. Součástí našich služeb je i nabídka PC programu, který slouží k evidenci nebezpečných látek.

+
Soubory ke stažení