Rekvalifikační kurz

Úvodem

Jsme vzdělávací institucí

Od roku 2011 jsme akreditovanou vzdělávací institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v programu Autolakýrník/Autolakýrnice.

Rekvalifikační kurz plně koresponduje s požadavky NSK (Národní soustava kvalifikací) na splnění kritérií dílčích kvalifikací Autolakýrník – přípravář a Autolakýrník – finální povrchová úprava. Ověření znalostí dílčích kvalifikací, dle Národní soustavy kvalifikací, je nedílnou součástí Rekvalifikačního kurzu, v podobě samostatné závěrečné zkoušky.

Nejčastější otázky

Kurz je rozdělený na dvě samostatné části: Autolakýrník – přípravář a Autolakýrník – finální povrchová úprava. Každá z částí trvá 80 vyučovacích hodin (tzn. 10 pracovních dní, vždy od 8:30 do 16:30). Účastník může absolvovat jednu z částí, nebo kompletní rekvalifikační kurz jako celek.

Lakování automobilů je specifická oblast, ve které je v dlouhodobě velký nedostatek pracovníků. Po absolvování kurzu je vysoká pravděpodobnost umístění na trhu práce.

Úcčastníky seznámíme se všemi aspekty opravárenského lakování vozidel, jak po praktické, tak i po teoretické stránce a připravíme je plně na práci autolakýrníka. Účastníci kurzů pracují s nejmodernějšími materiály a technologiemi.

Rekvalifikační kurzy Autolakýrník jsou určeny zejména pro osoby, které si chtějí zvýšit svou kvalifikaci nebo nemohou najít pracovní uplatnění ve svém původním oboru. Tyto rekvalifikační kurzy jsou také účinnou pomůckou pro vedoucí pracovníky autoservisů a autolakoven, kteří potřebují rozvíjet znalosti svých zaměstnanců nebo potřebují rozšířit provoz lakovny a zaučit své zaměstnance pro práci autolakýrníka. V neposlední řadě mohou pomoci pracovníkům úřadů práce při zařazování nebo rekvalifikaci našich nezaměstnaných spoluobčanů.

Pro zvládnutí nejsou potřebné žádné předchozí znalosti z oblasti opravy vozidel a není potřeba mít speciální fyzické předpoklady. Pracovní pozice autolakýrník je vhodná i pro ženy. Účastník kurzu musí mít dokončené minimálně dvouleté odborné učiliště nebo jakýkoliv obor s výučním listem.

Absolventi mohou najít pracovní uplatnění v autoservisech, autolakovnách, v opravnách užitkových a nákladních vozidel, autobusů a trolejbusů, drážních vozidel a pracovních strojů. Dále ve výrobních podnicích, kde se provádí jakékoliv lakování povrchů pomocí stříkací pistole. Po absolvování kurzů a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky, budou účastníci schopni: provést jakoukoliv opravu laku na vozidlech, znát veškeré pracovní postupy, orientovat se v technické dokumentaci, samostatně určit správnou technologii pro opravu laku, pracovní pomůcky a nástroje, orientovat se v základních pravidlech domíchávání barev a koloristice.

Teoretická i praktická část Rekvalifikačního kurzu probíhá v našem školicím středisku v Praze 4, pod vedením zkušených lektorů s mnohaletou praxí v oboru. Kontakt naleznete zde.

V případě zájmu, nebo dalších dotazů nás kontaktujte.

V případě zájmu, nebo dalších dotazů nás kontaktujte.