ISO 9001:14001​

Politika integrovaného systému řízení
společnosti INTERACTION s.r.o.

Společnost INTERACTION s.r.o. se zabývá komplexními dodávkami lakovacích materiálů, příslušenstvím a technologií do lakoven, karosáren a dalších průmyslových provozů. Dále se společnost zaměřuje na projekční, servisní a vzdělávací činnosti v daném oboru. Byla založena v letech 1992 nejdříve jako fyzická osoba a později v roce 1994 jako obchodní společnost.

INTERACTION s.r.o. poskytuje spolu s lakovacími materiály také komplex služeb, které s procesy lakování neoddělitelně souvisejí. Díky prvotřídní kvalitě těchto materiálů, více jak 25 letým zkušenostem v oboru a know-how našich zaměstnanců je dynamicky se rozvíjející firmou. Firmou, jejímž cílem je trvalý růst obchodních aktivit a udržení stabilního postavení na tomto trhu. Dosažení takového cíle je nemyslitelné bez zavedení systému řízení firmy v souladu s mezinárodními normami ISO 9001, pro zavedení systému managementu kvality, a normou ISO 14001, systémy environmentálního managementu.

Společnost INTERACTION s.r.o. se zabývá komplexními dodávkami lakovacích materiálů, příslušenstvím a technologií do lakoven, karosáren a dalších průmyslových provozů. Dále se společnost zaměřuje na projekční, servisní a vzdělávací činnosti v daném oboru. Byla založena v letech 1992 nejdříve jako fyzická osoba a později v roce 1994 jako obchodní společnost.

Za základ vytváření dobré pověsti společnosti jako spolehlivého a korektního partnera a tím i její dlouhodobé prosperity, považujeme následující hlavní směry a zásady:

Spokojenost zákazníků
 • být našim zákazníkům vždy nablízku je jednou z našich hlavních zásad založené na kvalitě, spolehlivosti a důvěře;
 • každý náš zaměstnanec musí vykonávat své pracovní úkoly s ohledem na skutečnost, že spokojený zákazník je ten, který se vrací, protože se přesvědčil o vysoké kvalitě našich služeb;
 • s maximální zodpovědností vybírat naše dodavatele tak, abychom za všech okolností splnili přání a požadavky našich zákazníků a nikdy je nezklamali;
Ochrana životního prostředí
 • při nákupu a prodeji lakovacích materiálů a příslušenství lakoven neustále klást zásadní důraz na ochranu životního prostředí;
 • neustále dokazovat, že všechny naše činnosti a aktivity jsou v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a jiných požadavků, zejména při ochraně životního prostředí;
 • prosazovat a realizovat lakovací materiály a technologie jejich aplikace maximálně šetrné k životnímu prostředí a trvale usilovat o snižování materiálové a energetické náročnosti všech našich činností;
 • motivovat k dodržování zásad ochrany životního prostředí i naše obchodní partnery;

Vedení společnosti se na základě aplikace požadavků mezinárodních norem ISO 9001 a ISO 14001 zavazuje:

 • zajistit nezbytné zdroje pro tvorbu, uplatňování, udržování a neustálé zlepšování integrovaného systému řízení;
 • kvalitně implementovat vytvořený integrovaný systém řízení do praxe společnosti a zabezpečovat jeho rozvoj;
 • důsledně dodržovat zákony, související předpisy a nařízení v oblasti vztahů se zákazníky a s ochranou životního prostředí;
 • neustále sdělovat svou politiku integrovaného systému řízení všem osobám pracujícím pro organizaci či z jejího pověření, všem svým obchodním partnerům, zainteresovaným stranám a zejména veřejnosti;
 • naplňovat tuto politiku vytyčováním a realizací konkrétních cílů, cílových hodnot a provádět jejich pravidelné hodnocení;
 • ve stanovených intervalech přezkoumávat tento dokument a zajistit jeho aktualizaci ve vazbě na stav trhu a podnikatelské aktivity.

Tento dokument „Politika integrovaného systému řízení“ vstupuje v platnost dnem 01. 01. 2020.

Politika je otevřeným dokumentem, který lze průběžně doplňovat, případně měnit rozhodnutím vedení organizace.

Platnost Politiky končí 31. 12. 2025.