Virtualní podnik - I Výzva

Dne 31.10.2022 se společnost INTERACTION s.r.o. zapojila do projektu s názvem: Digitální transformace ve společnosti INTERACTION s.r.o., reg.č.: CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_015/0005819.

Projekt je spolufinancován z programu Národní plán obnovy, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

 

Cíl projektu:

Cílem je zajištění digitální transformace podniku v souladu se zaměřením na specifické cíle D0.1.Podpora digitalizace a využití nových technologií v podnikání Národní RIS3 strategie. V rámci projektu bude zakoupený a implementovaný nový SW a HW (pro automatizaci a digitalizaci dat), nevýrobní technologie a související služby informačních a komunikačních technologií.