Zkouška profesní kvalifikace

Úvodem

Máme autorizaci

Naše společnost má udělenou platnou autorizaci v oblasti ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání v ČR, od Ministerstva průmyslu a obchodu, která ji z pozice autorizované osoby, opravňuje vykovávat zkoušky profesní kvalifikace pro obor Autolakýrník (kód: 23-61-H/01), dle Národní soustavy kvalifikací.

Kvalifikační standard u oboru Autolakýrník je ověřován dle kritérií obsažených v Národní soustavě kvalifikací, formou jednodenní zkoušky. Osvědčení o získané profesní kvalifikaci je známkou kvality uchazečů. Na základě získaného osvědčení o získané profesní kvalifikaci, je možné získat výuční list tříletého oboru Autolakýrník.

Národní soustava kvalifikací je průběžně budovaný, státem podporovaný a občany i zaměstnavateli využitelný registr profesních kvalifikací existujících na pracovním trhu v ČR. Umožňuje zájemcům získat celostátně uznávané osvědčení o jejich profesní kvalifikaci, aniž by museli zasednout do školních lavic. Pomáhá všem, kdo se vydávají na cestu za lepší prací s cílem získat plnohodnotnou kvalifikací a lepší pracovní uplatnění.

+

Více informací

Pro více informací o profesní kvalifikaci Autolakýrník, klikněte níže na tlačítko, které vás přesměruje na stránky Národní soustavy kvalifikací.

V případě zájmu, nebo dalších dotazů nás kontaktujte.