Poradenství a management

Management lakoven

K vyšší efektivitě a ziskovosti provozu vede mimo jiné optimalizace procesů, tzv. Management lakovny a karosárny. Na základě požadavku vedení lakovny stanovujeme klíčové ukazatele výkonnosti, které sledujeme a analyzujeme a následně navrhujeme konkrétní opatření vedoucí k zvýšení efektivity všech procesů.

Hlavní cíle:

Audity a certifikace lakoven a karosáren

Provádíme audity a certifikace karosáren a lakoven, pracovních procesů, vybavení a jeho funkčnosti. Audity jsou stanoveny na základě standardů výrobců automobilů nebo výrobce lakovacích materiálů Spies Hecker. Pravidelný audit je nezbytný pro udržení maximální možné efektivity provozu. Výstupem auditu je komplexní zpráva o stavu provozovny a návrhy řešení vedoucí k jeho optimalizaci. Hlavním cílem je pochopitelně co nejvyšší ziskovost. Ta se dá dosáhnout spokojeností zákazníků (kvalita, čas a přiměřená cena opravy) a odstraněním nebo snížením provozních ztrát.

3D návrhy a projektování lakoven

Program 3D lakovna je nástroj, který pomáhá zákazníkům přenést myšlenky a plány na výstavbu, rozšíření či rekonstrukci lakovny do reálných představ.

Na začátku se zrodí potřeba postavit či rekonstruovat lakovnu. Investor má svou představu o velikosti stavby s kapacitou lakovny i s ohledem na nárůst počtu zakázek a

také o finančním rozpočtu. Po realizaci stavby či rekonstrukce často vznikají problémy nevhodným umístěním připravného stání, místnosti pro míchání barev, nedostatečným poloměrem nájezdu do kabiny či přípravného stání atd. To má za následek navýšení manipulačního času. Některé tyto nedostatky jsou odstranitelné, ale za cenu vícenákladů, a jiné bohužel již nelze napravit vůbec.

Naším cílem je přinést finální řešení již při přípravné fázi stavby či rekonstrukce lakovny.

Odborné posudky

Reklamace špatně odvedené práce karosárny nebo lakovny, viditelné defekty laku, řešení sporu s výrobcem vozidla ohledně kvality laku, problémy poškozením laku

působením životního prostředí a další podobná témata… Pozvěte si nás, jakožto nestranné odborníky k řešení těchto sporných a většinou nepříjemných situací. V rámci prohlídky vozidla zajistíme kvalifikované testování kvality laku (je-li potřeba), provedeme fotodokumentaci a vytvoříme zápis, resp. vyhotovíme písemné odborné vyjádření k danému případu.