OP LZZ Projekt

Operační Program Lidské Zdroje a Zaměstnanost

Vzděláváním zaměstnanců INTERACTION s.r.o. ke zmírnění dopadů ekonomické krize
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00327

Vzděláváním zaměstnanců INTERACTION s.r.o. ke zmírnění dopadů ekonomické krize se začal realizovat dnem 15. 03. 2010. 
Společnost INTERACTION s. r. o. bude na svých webových stránkách uveřejňovat informace o realizaci projektu, který je spolufinancován ze zdrojů EU.
Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele vzdělávacích služeb proběhlo dne 16. 04. 2010

Lhůta pro podání nabídek skončila 30. 4. 2010. Nabídku podala pouze 1 společnost. Po podrobném prostudování nabídky hodnotící komise shledala nabídku za plně vyhovující. Tímto se stala společnost Tempo Training & Consulting, s. r. o. vítězem výběrového řízení. Od 5. 8. 2010 do 23. 8. 2010 běželo výběrové řízení na dodavatele doprovodných služeb. Nabídku podaly dvě společnosti. Vítězem se stala společnost G-Reality s. r. o., která disponovala lepší nabídkou než druhá zúčastněná společnost.

V červnu 2010 byla zahájena vzdělávací část projektu. Školení probíhají v prostorách společnosti INTERACTION s. r. o. nebo v příjemných prostorách rezidence Emmy v Praze. Účastníci jsou s průběhem projektu i školení spokojeni.

V letním období byly proškoleny následující kurzy: Úspěšná komunikace, Asertivní jednání a Komunikace v obtížných situacích.

Na podzim proběhlo další kolo seminářů. Účastníci se zdokonalovali ve svých odborných dovednostech v rámci úspěšné komunikace, asertivního jednání, komunikace v obtížných situacích, přesvědčivé prezentace, budování týmů, koučování a delegování, efektivního vedení týmu, obchodních dovedností, získání a udržení zákazníka, technik týmového řešení problémů a základů MS Word.

V zimním období byly realizovány kurzy se zaměřením na vyjednávací a argumentační dovednosti a schopnosti, techniky týmového řešení problémů a základů MS Word.

V jarním bloku vzdělávání zaměstnanců v současné době probíhá vzdělávání zaměstnanců v oblasti kreativního řešení problémů a základů MS Excel.  

Každý měsíc, až na výjimky, probíhají také kurzy AJ – technické a obchodní – pro začátečníky a pokročilé.