Optimální kvalita stlačeného vzduchu s novým filtrem SATA výrobní řady 500

Společnost Interaction Vám představuje novinku na trhu od dodavatele SATA. Nový filtr SATA 584 zajišťuje čistý vzduch na dýchání a stlačený vzduch bez jakýchkoli kompromisů. Skýtá maximální čistotu vzduchu a přitom je promyšlen do nejmenších detailů.

Společnost Interaction Vám představuje novinku na trhu od dodavatele SATA. Nový filtr SATA 584 zajišťuje čistý vzduch na dýchání a stlačený vzduch bez jakýchkoli kompromisů. Skýtá maximální čistotu vzduchu a přitom je promyšlen do nejmenších detailů.

 

Třístupňová modulární konstrukce umožňuje přesné přizpůsobení různým potřebám uživatelů. Kromě toho má filtr SATA 584 všechny příslušné vlastnosti filtrů stlačeného vzduchu SATA.

 

 Zajišťuje maximální čištění díky optimalizovaným filtračním prvkům sintro­vých, jemných filtrů a filtrů s aktivním uhlím.

 Nepatrná tlaková ztráta díky inovativnímu vedení vzduchu.

 Stejně dlouhá životnost: Jednotná údržba filtrů všech stupňů je nezbytná pouze každých 6 měsíců.

 Výměna filtru ve třech snadných krocích zvyšuje komfort provádě­ní nezbytné údržby.

 

Všechno začíná čistým vzduchem: v oblasti lakování toto platí zejmé­na pro kvalitu stlačeného vzduchu.

I minimální množství oleje, nečistoty nebo zvýšená vlhkost vedou k chybám během zpracování, což má za následek časově náročné, a tím pádem drahé opravy. Pouze stlačený vzduch zbavený těchto nečistot umožňuje optimální výsledky lakování, jež splňují nejvyšší požadavky na kvalitu. Úprava stlačeného vzduchu je zvláště důležitá při použití systémů pro ochranu dýchacího ústrojí nezávislých na okolním vzduchu. Filtr účin­ně chrání dýchací cesty lakýrníka před mlhou a parami vznikajícími při stříkání.

 

 

Výhody třístupňového filtru SATA 584:

 Vyšší absorpce znečišťujících látek (ve srovnání s filtrem SATA 484) díky novému sintrovanému filtru s aktivním uhlím

 Průchod vzduchu se 4 přípojkami cca 3 800 Nl/min

 Časovač filtru SATA vám připomene jednotné intervaly údržby všech filtračních vložek

 Údržba filtrů všech stupňů je nezbytná pouze každých 6 měsíců

 Bezúdržbový bajonetový uzávěr s hmatovou a akustickou zpět­nou vazbou

 Dokonalé usazení vložek jemných filtrů a filtrů s aktivním uhlím, – bez šroubových spojů nebo dalších těsnění

 Barevné označení CCS na krytu filtru a filtračních vložkách pro bezpečnou údržbu.

 Filtr SATA 544 lze snadno rozšířit na 584 pomocí jednoduchého zásuvného systému

 Integrovaný regulátor tlaku s velkou úchopnou plochou pro přes­né nastavení požadovaného výstupního tlaku

 Bezúdržbové těsnicí prvky

 Možnost připojení vedení zleva nebo zprava

 Cyklonový odlučovač s optimalizovaným průtokem s vyšším stupněm odlučování (cca 10 %)

 

V případě zájmu a pro více informací kontaktujte obchodní zástupce společnosti Interaction.