Akreditovaný REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Vážení obchodní partneři,
dovolte, abychom Vám tímto nabídli možnost účasti na Rekvalifikačních kurzech Autolakýrník – přípravář a Autolakýrník – finální povrchová úprava, které naše společnost Interaction s.r.o. pravidelně pořádá již od roku 2007.
Jedná se kurzy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, zakončené autorizovanou zkouškou dílčí kvalifikace, dle standardu Národní soustavy kvalifikací!

S ohledem na vývoj situace trhu práce, nejen v České republice, ale prakticky na celém světě, kdy neustále vzrůstá poptávka po řemeslných oborech, bychom Vám rádi nabídli možnost zúčastnit se projektu dalšího vzdělávání, ve formě akreditovaného rekvalifikačního kurz pro Autolakýrníky, který je zakončen získáním osvědčení profesní kvalifikace v oboru Autolakýrník.

 

Rekvalifikační kurz jeho účastníky seznámí se všemi aspekty opravárenského lakování vozidel, jak po praktické, tak i po teoretické stránce a připraví je plně na práci autolakýrníka. Účastníci kurzu pracují s nejmodernějšími materiály a technologiemi.

 

Rekvalifikační kurz je rozdělen na dvě části, Autolakýrník – přípravář a Autolakýrník – finální povrchová úprava. Každá z částí se skládá z 20 hodin teoretické výuky a 60 hodin praktické výuky. Celý kurz je zakončen závěrečnou 8 hodinovou zkouškou pod vedením osoby, autorizované v sytému Národní soustavy kvalifikací. Po zdárném ukončení kurzu obdrží účastník certifikát o absolvování Rekvalifikačního kurzu a Osvědčení o získání profesní kvalifikace .

 

Rekvalifikační kurz je účinnou pomůckou pro vedoucí pracovníky autoservisů a autolakoven, kteří potřebují rozvíjet znalosti svých zaměstnanců nebo potřebují rozšířit provoz lakovny a zaučit své zaměstnance pro práci autolakýrníka. Tento kurz může také pomoci pracovníkům úřadů práce při zařazování nebo rekvalifikaci našich nezaměstnaných spoluobčanů.

 

Pro zvládnutí rekvalifikačního kurzu nejsou potřebné žádné předchozí znalosti z oblasti opravy vozidel a není potřeba mít speciální fyzické předpoklady. Pracovní pozice autolakýrník je vhodná i pro ženy. Účastník kurzu musí mít dokončené minimálně dvouleté odborné učiliště nebo jakýkoliv obor s výučním listem, případně jakékoliv vyšší studium. Pro přijetí do kurzu je nutné doložit zdravotní způsobilost – formou absolvování zdravotní prohlídky u lékaře.

 

10 důvodů proč se účastnit rekvalifikačního kurzu s Interaction s.r.o.:

 

  • Kurz je akreditován MŠMT, č.j. MSMT-17046/2020-1/169
  • Kurz je zakončen zkouškou dílčí kvalifikace, která je nutná k získání úplné profesní
  • Máme více než 14ti leté zkušenosti s pořádáním rekvalifikačních kurzů.
  • Praktickou i teoretickou část realizujeme ve vlastních prostorách.
  • Naši lektoři jsou schváleni v systému Národní soustavy kvalifikací a mají tak oficiální status „autorizované osoby“.
  • Jsme autorizovaným orgánem Ministerstva průmyslu a obchodu, které nás opravňuje realizovat zkoušky profesní kvalifikace, kterými jsou naše Rekvalifikační kurzy ukončovány.
  • Osobní přístup lektorů a omezená kapacita účastníků jednotlivých kurzů zaručuje účastníkům kvalitní vzdělání v
  • Ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem České republiky se v rámci projektů EU „Mistrovská zkouška“ a „Mistr řemesla“ pro obory Autolakýrník, Karosář, podílíme na tvorbě šablon, metodiky a hodnotících standardů.
  • Jsme tvůrci a spoluautoři jednotného zadání závěrečných zkoušek oboru Autolakýrník 23-61-H/01.
  • Podíleli jsme se na vzniku hodnotícího a kvalifikační standardu profesní kvalifikace Autolakýrník 23-61-H/01, uvedeného v Národní soustavě kvalifikací.

 

 

V případě, že Vás téma Rekvalifikačního kurzu zaujalo, rád Vám předám další, podrobnější informace.

 

S pozdravem

 

Michal Kirchner Brand manager Interaction s.r.o.

michal.kirchner@interaction.cz