Operační Program Zaměstnanost

PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ZAMĚSTNANCŮ FIRMY

INTERACTION S.R.O. 


je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí
pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce.