Legislation

Interaction Company Ltd. strictly ensure compliance with all legislative regulation, which attach to the sale and handling of hazardous substances.

Tím, že naše společnost považuje za samozřejmost dodržování všech platných legislativních nařízení, minimalizuje tak možnost vzniku problémů, které mohou pro koncového uživatele vzniknout.

  • veškeré produkty odpovídají českým technickým normám.
  • každý produkt má svůj bezpečnostní list, který odpovídá přísným požadavkům českých zákonů
  • veškeré produkty mají prohlášení o shodě
  • vedeme evidenci nebezpečných látekoznačení produktů je v souladu s českými předpisy
  • přeprava produktů odpovídá všem místním i mezinárodně platným úmluvám
  • likvidace obalů a ostatního odpadu se řídí všemi patřičnými nařízeními

Bezpečnostní listy, technická dokumentace a prohlášení o shodě je možné si k jednotlivým produktům vyžádat.

Samozřejmostí je poradenský servis v této složité a nepřehledné oblasti.

Součástí našich služeb je i nabídka PC programu, který slouží k evidenci nebezpečných látek.