Audits

We perform audits of body shops and paint shops, work processes, equipment and its functionality. Audits are based on standards for automobile manufacturers or producers coating materials Spies Hecker

  • Mění se požadavky na provoz, mění se i zaměstnanci, neustále se zdokonalují pracovní procesy, vybavení a technologie, Pravidelná audit je tedy nezbytný pro udržení maximální možné efektivity provozu.
  • Výstupem auditu je komplexní zpráva o stavu provozu a návrhy řešení vedoucí k jeho optimalizaci (management lakovny).
  • Hlavním cílem je pochopitelně co nejvyšší ziskovost. Ta se dá dosáhnout spokojeností zákazníků (kvalita, čas a přiměřená cena opravy) a odstraněním nebo snížením provozních ztrát.