Management lakoven

K vyšší efektivitě a ziskovost provozu vede mimo jiné optimalizace procesů, tzv. Management lakovny. Na základě požadavku vedení lakovny sledujeme po dobu nezbytně nutnou její provoz a následně navrhujeme konkrétní řešení vedoucí k zvýšení efektivity všech procesů.

Hlavní cíle:

  • snížit náklady
  • zkrátit pracovní čas a zvýšit produktivitu
  • zvýšit kvalitu a spokojenost zákazníků
  • zvýšit konkurenceschopnost