Legislativa

Společnost Interaction s.r.o. přísně dbá na dodržování všech legislativních nařízení, které se vážou k prodeji a zacházení s nebezpečnými látkami.

Tím, že naše společnost považuje za samozřejmost dodržování všech platných legislativních nařízení, minimalizuje tak možnost vzniku problémů, které mohou pro koncového uživatele vzniknout.

  • veškeré produkty odpovídají českým technickým normám.
  • každý produkt má svůj bezpečnostní list, který odpovídá přísným požadavkům českých zákonů
  • veškeré produkty mají prohlášení o shodě
  • vedeme evidenci nebezpečných látekoznačení produktů je v souladu s českými předpisy
  • přeprava produktů odpovídá všem místním i mezinárodně platným úmluvám
  • likvidace obalů a ostatního odpadu se řídí všemi patřičnými nařízeními

Bezpečnostní listy, technická dokumentace a prohlášení o shodě je možné si k jednotlivým produktům vyžádat.

Samozřejmostí je poradenský servis v této složité a nepřehledné oblasti.

Součástí našich služeb je i nabídka PC programu, který slouží k evidenci nebezpečných látek.