Sata

Výrobce lakovacích zařízení, lakovacích pistolí, filtračních systémů a prostředků na ochranu zdraví při práci.