Kimberly Clark

Výrobky v oblasti personální hygieny, průmyslových utěrek a pracovních ochranných pomůcek. KLEENEX®, SCOTT®, KIMCARE*, WYPALL*, KLEENGUARD* a KIMTECH*.

  Videa Kimberly-Clark Professional