UV opravy

Smart repair, spot repair, nebo také bodová oprava. To jsou názvy, které charakterizují způsob opravy laku vozu v malém rozsahu.

Smart repair neboli „chytrá oprava“ šetří motoristům peníze a čas potřebný k jejímu provedení. Tedy čas, po který je majitel svého vozu odkázán na náhradní vůz či jinou dopravu. S.M.A.R.T. je zkratkou z anglického 'Small Medium Area Repair Technique' (Technologie oprav poškození menšího až středně velkého rozsahu).

Pro smart repair je přímo určená technologie UV (ultrafialové záření). Součástí je zařízení v podobě zdroje s UV lampou. Spolu se speciální řadou materiálů (označené jako UV) je možné provádět opravy laku během několika minut. V praxi celé zařízení funguje tak, že lampa na aplikovaný UV materiál vygeneruje 20 výbojů (proces trvá 20 s) a po této krátké době je možné sušený materiál ihned dále opracovávat (tmel a plnič lze po 20 s brousit, vrchní průhledný lak je po 20 s ihned leštitelný apod.). Smart repair provedená pomocí UV technologie je tak několikanásobně rychlejší než se standardními materiály.