Preventivní opatření v rámci koronaviru/nemoci COVID-19

16032020

Vážení obchodní partneři,

 

situace v souvislosti s šířením nemoci COVID-19 se rázově změnila a proto dovolte, abych Vás informoval o situaci v naší společnosti.

Naše společnost si je vědoma vážnosti situace a s tím spojené odpovědnosti, a v souvislosti s tímto i naše firma zavedla a zavádí řadu opatření. V současné době není žádný náš zaměstnanec v karanténě či nemocí postižen a tento stav chceme udržet po celou dobu.

Přistoupili jsme proto, krom opatření týkajících se hygienického a provozního charakteru, dále k omezení výuky ve školících střediscích, k omezení pohybu a setkávání se našich zaměstnanců navzájem, jakož i k omezení obchodních schůzek na nutné minimum.

Toto opatření jsme učinili v rámci ochrany nejen našich zaměstnanců, ale celé společnosti jako takové, proto věřím, že je chápete.

Tento momentální stav by nicméně neměl mít vážnější vliv na naši spolupráci, komunikaci, dodávky (krom vybraných ochranných pomůcek) a celkové fungování naší firmy, která bude fungovat jako jindy a pouze upřednostní na dobu nezbytně nutnou jiné formy komunikace před osobním setkáváním.

Tyto kroky činíme v souvislosti s vědomím důvěry, kterou udržujeme s vámi, našimi obchodními partnery, a kterou chceme i nadále upevňovat.

 

Martin Písařík

Jednatel společnosti