Color Mix Master

Rozložení jednotlivých komponentů na Ostwaldovo kruhu se používá pro domíchávání odstínů.

Pro úspěšné domíchávání barev jsou nezbytné následující předpoklady:
barvocit, úspěšně absolvovaná koloristická školení a především praxe s domícháváním.