Audits

Audits

We perform audits of body shops and paint shops, work processes, equipment and its functionality. Audits are based on standards for automobile manufacturers or producers coating materials Spies Hecker

  • Mění se požadavky na provoz, mění se i zaměstnanci, neustále se zdokonalují pracovní procesy, vybavení a technologie, Pravidelná audit je tedy nezbytný pro udržení maximální možné efektivity provozu.
  • Výstupem auditu je komplexní zpráva o stavu provozu a návrhy řešení vedoucí k jeho optimalizaci (management lakovny).
  • Hlavním cílem je pochopitelně co nejvyšší ziskovost. Ta se dá dosáhnout spokojeností zákazníků (kvalita, čas a přiměřená cena opravy) a odstraněním nebo snížením provozních ztrát.